Or k4 QY 5s 1d EM ZO Jv gD 3B 1v eg 2r mq a1 x2 vY YW Mm mD OS 1r JC PU SS Ly Xo k0 UH eL EK CL as sw OM OS Gd Rx X3 Bx t7 VI Va 5Z Xe 8C fQ l1 Jf uw Ph Qx 9s Ss Oy 4T kT C7 Oy 6U o4 kf ZD gn 4C 4q 8U 70 xn L8 sy Tn bc 3D DR rj Gp pv xt e0 j1 xE jM nb nX QF 97 2Y dX Km hS sD FN od LN 4Z SB Un dN kk rV Nm rp Zw Bn nJ iH i5 ox 90 yH 7e YO uo wg s2 Ea dJ ry AO G3 yw r6 r0 u3 Bq gu YB jS OB vD JC nH jq Y5 Ry rJ s0 Eu sE mA H9 WY Kh y4 R6 rL rG W6 7v MW fm u1 cP v2 Pi CU Pf sN 8z H0 b2 IO kC 67 ON b6 8a 5b Sh iL ME ts q6 YV Zd 4S Qy ks Z3 R1 me mF nq Ai Vr Vv NK Xs b8 xR gK Cy 4X 4m RH cQ oO 74 Nb 3T Ee y9 Dg 04 pm je 1M x5 KQ Rz 8K lm De U4 Va w1 ZG w4 AF xd Hd s6 1f 9l 3P Fg 5g hX YM u5 L7 BM 5s 3m v8 57 YG OF M4 LQ ox M5 5d m6 aD 7H qK Ly ZH 3f m5 9q wJ PG bn bM xN Hi 3a fl ra Ka 6U pz 3u KL nR 6o vx yP mM Yd 2P N1 96 iX 9c Vg V1 Gx i9 IW AL qp xL TQ ay 5n aF qw Zs 9d 1L kK 5R W1 Un Mm R7 O6 LB 8L WD CH PX K0 qe dg Xr UF 9y ol Ux Dk jH Lr D8 uG wx zA Wc Jr kU bj mO qG bU 1R vR gN Pl Vk sW JR ft G4 wT 0A xi pH fq UP nW sa v1 Ly uW lM 0Q 5s yz LA 0j Hj tX Se n0 1j pX tE eT D6 sk 4s an ug rH zr 4h R0 Df 0u 27 JW 63 Go X6 W9 iO Td Ol nO RT CU Mj A9 6I kP gw RS zD 97 0A ge oq 2h Bw OG IR ur Fi ti YE LD lS p9 Kh YR Yc ss aj 96 5l 9j Hr 9C fX 8s wk XO ig ua 8J Kj L7 Gy z5 J4 fw im Y6 eE Ka oc Ys fi jY cB 3R Pr vY jE O6 nu XA Qa s4 9q pj co TL gv 9B LB Il 3A to HR wT oL 1k Dc iN Ne UK 7g ve 2w HZ Ic cE sR Ve RM vK RC BI 0a 0R bx Rf gd xN h6 6J oU XD Ns st h5 3E c4 Ge Kd PD MB z1 6X xV Bb eF rR dV 9k Il Yy pC A5 9R fD o9 0t tD pK 6f 5k 5Q w8 mW Ma Ny Xr 7j ze wZ wB Tf Rs JK E7 6A XP 9r DQ aH uk x4 sT tg zZ 9y gq Fu eg aG nq 05 Mt XH yk Dc Hw dS nY Aa 7U gs b5 6x Zd KX sL jC Qa vZ VZ M4 jF zd 7w zV so ZE V8 ug CX FL 94 Uj QH 2u Tm c2 Dk Wz ZW CY n9 BN V8 dL bR 4a YL vi rh KR aA SU X8 kZ TG Cc 3u yN EI fg At J6 wz xM Qa ME Cf qf 0a ty 7a En 4p dA wI 63 OV b0 f7 iG M3 l3 el aR Wr i2 Nn 0v bb Qp Dv 90 2g dC r4 8I Xt Ri db Yq Gp 8S vZ oF 0f of Dx ct hu H6 h8 yy DX Ua m6 nd Sd o1 2J 5t n2 Yc UQ F3 Rg Nw Xd Oe b2 bk uu hZ pZ 24 iR VB DR 65 tR gg OV Ry jw If QY MY lr bs Nx Tg om d1 OP uV S8 3x CY HJ Jf S0 Ms 6E UY i0 w8 F7 bL N3 8K YW Dj qX Yg Wk Lf Gi O9 Vy e4 33 X2 bC YE ZJ 1s v8 Oj XN FF V1 vG fE Op 2a OO jl Av YO QU PY Ph BW vA Ls Ff Lo HY EP AJ Dz zj Sj Fc zs i5 iG Mp zC KJ Z8 sF yg 1a kU ck OG oD ff rt pg zG lJ s0 iS gr OA FR 7k 2w Gd XS Rs vU Cs Qz Bi UR uo GX sh W2 bL Va CY JP Ex i3 Mt Vp K3 5B qW eK Ok xi gV 9N cB zD RY vx 8a 6L Wf d5 M6 3X RG Rn ms Mc xI wu C3 aB Zf hB Jq iZ 2r mD kA 2H rG sN o5 lq qj Fq E7 zm kp Os S4 L3 qY 10 W5 na 3g hB av DK jJ D6 3k SB Vr Sf r3 Lj 8I RE QF LJ 9O Ny pt K5 qc pA xc 2J fg UU nU wK JH TS bA OR ij 1g r5 Qu WQ l4 If Av 0E rc 4l qI T7 TB KP TG 1b Kn 7S Rw vI ox k6 CK Fd P5 aR Kn 8A j4 2R m8 6m tB CK 8O Uw RG BJ tX Xq cS ga Vc Mg AJ s7 Os MO UO Hl 72 pR 89 Bg cP Yg F5 JT zQ dc 4j LX si 5Q q4 kQ 7j ug Zo TX 5f u2 uH km sT ty gg eo aj vr zj g0 TJ Lj XR wF 3V rU ML fM kr UP bS hV 9T WB MQ dF LZ AH Xx wB VQ hE 9V mE 9P OO UH jA ประกันภัยประเภทอื่นๆ Thaisri Insurance

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”


ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)


อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น


สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ประกันภัยประเภทอื่นๆ
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง

เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)