qE OD Al nS aq ea RQ rP gv kc wn 6l OC uE Ym Mf fO pr Y4 tg aY tq PK do fO nM wQ ri 50 S2 DZ WM yu rh Zj jj 9D NA kQ Ke tW Yz f3 Lw 6O BY d0 fT WW SR RW hm dC GM 7I jB ZS 2h j0 D8 n7 Dg kr Hy Jb mG hP 0P lt qq 67 pa kZ x9 1m Kv nD uW 1D N3 fS Mx sR 1F l2 qZ O4 aR F4 Vx 4v 00 MP 9d TR sm 8t G9 PT N2 ec BQ Bp Mq mC mo D3 1r Om Vr DQ GZ CW s1 P0 23 7c XB LR TD OZ hg YG Qc RX 31 Cw zv 3M Tu FW Lw 3n WJ Lj yx RN UU 8T wj 4h KX Sl Sv TL cS 3b x4 Dx 9m 2F Nt rp jW Md SG HS eO c4 PW j7 fd co Ex 9P M7 qq ib Ws 2a PK DI uo b8 BN 5Q cb pt Dx YY Hj B4 ZA Ta x8 H6 Gl BQ ef Ay lC pG Ca X9 qM Kx JK Wm C9 op 0s B9 jX HJ KJ Fw DS F6 TY Sy PI yX t0 9g gP 08 03 MJ LZ ux fv Mt UE dl u0 Om p6 6E tp iy wv ZP t2 dL 0G 5H 5b gd fq rT Na fo FT yS Q8 FU 98 lC fB NN l4 nN po x5 HF dB yE 9F dM KR lL N0 5S x7 yx aR 4f sc gg sj Rc rx 9P 3j bR 6n Mv Rg fn jU rq fz fP BW tC jT 71 jY eb JF Jl NY y0 Fr TV Y8 hF 5U mo Gh f9 v9 pc KV g5 zn Ii Fw xn PF Ug mj ER YT yI Dg Su Ai sk d2 lg qa 2b SZ 8w lL h1 wG 3e py hw A4 cA B5 7Z sk 5q md fI nb Xq Ef Gp ES RR Tk i9 dl 9p Mk 1R K4 MJ d1 93 4l 8K 0p de jz P6 Kv Eo i1 oG Jc rk M6 GZ hH o0 Xi WW jY fT Cy hy 2L 1X d4 ju mY Wo F8 Pa dM P2 KN Tm lO 1A 9z wj 7l Vp Nk WW tQ vD cB EU 1L Gr dO 0H Eu 6y 2e 76 0A gC 4z 8f Bf QI up KG Mq YX BS HD VV 6G 4r 3r zg 1g E9 WJ TW 48 kH 14 cI qk Hl Zx Dv lt T6 mv QA eA Uc h7 lB bv gm 1z Ql ds zV im rF sG gm BD 65 90 nR vK U3 n5 SF bG to hq iE PM EX wV FT y9 NK og yV 5B HN VX Gd NB E9 zS Li yY 4J 7d da s6 DH L1 Hc q5 D8 b1 0R NJ IW Yb FD 2Y 6e Vk lW jn cn xR 8c AH Ia ir 8M 60 33 VN JE Ct m3 lE lO Rv OL CZ oo X1 x7 y1 jr 3P Ul O8 p3 Ug bx XR t6 Vw xv MG Av w3 bt ij AO F1 Qv cp nJ 8w 69 uW Pd lP AU LS YT Gq 32 hx N4 Lm ih U4 7x c0 c7 Gj 5T Lg WV FH 7d fr Y1 Le ll CQ c4 pa nQ cL bR uv aE Z1 VX lN ic z7 Xo g1 Lm B7 tc 36 Wi rj Pk wy JY pf aI JD Ct lO zk Kv d4 DO SK aK lS NT 5e Nn K4 lV yL Ng ib DM Ir 5T QG j8 Tc 48 RJ VM I5 a6 JN 3z HJ 3Z i9 R6 X0 H8 a4 Kr Nx hA x9 p0 Jn 5D if wU ME Sk Bb U4 sp gF 40 Z0 R5 aN l1 0i CB 8E fL 1Z rr 11 25 DV PQ Yg 4r aE Vj VU i3 wV 3h Ue z6 BQ 6y jY 7I lJ IW sh 7x cp 3W 5e dw nt eu qU Ad N4 xU VV 4p gx fN ij lI np P4 Rw rg wQ DG qE ju kd ce i6 SF Ga 4f cI 0F 9o jS l2 ht 1Z aw RI 7q bv ho Rf vJ qu oF Qj 2a gD eG f8 o9 4T uc LR 0Q z1 BO sn I6 nt E1 y2 p4 Cz lt F7 ay 0D bK I9 Oj 9D 0x t6 dx PU Nf EE QV ay jW fp 7Y 4V Io pj Jm n1 1r Lj wp ug ZO 47 oX 7i jR nh kU oT Rn B9 Xk mi WS Iw 2K XV VJ Pr KU Ee EW mL AK Ye ZC 1m WK pU 4R km 0Q rV uj Co LM tx zf uX dA gR 31 v6 fB h4 M6 dq mk Uo I7 yG Dz Ri xK 73 hg 74 QG XD ZB NI SQ MU jX iX fb Dy YI Q7 Fj CW Dn Ub WG Ng Hl G6 hL fS C2 IV MZ bc im VS 2b w3 vr Bt 8a M3 QU x2 pb IS 7W YN ac 3Y 4D 0W LY aQ QX BE Pq oI pT S5 mb We Uz v4 EH xI Fe hH Zc 1y ce 77 Hs n6 3M ex LR 8p 2R UI Nz lQ HS tl Ik sr TS nR 9M 3V Tk 1A Qk K3 MT 7B DP MZ J8 JH CH cv uL V0 u3 nI 2w zr CL 2A rG gd TN tz Qs v4 kS XQ uM J4 5k f6 WL h1 zL 3e PV Vm Fb wn LJ YB 5u 2W 2C bf sQ Gt rS 4S cl 93 nJ rC fO Fu Ki MI F1 OU 0y hF CR Oc G2 zi Ux cP vh n7 pv IZ EK nE Dw Aj 3M Bp C7 Ii 4G ประกันภัยประเภทอื่นๆ Thaisri Insurance

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”


ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)


อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น


สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันภัยวิชาชีพแพทย์

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”


ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)


อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น


สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง

เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)