คณะกรรมการบริษัท

Image

ชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

Image

การัน โชปรา

กรรมการ

Image

คาสอึน มิชาเอล มาทิน อุลริช
คอนราท คอยเนอ

กรรมการ

Image

มาร์คัส ออสการ์ ออฟมันน์

กรรมการ

Image

ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง

กรรมการ

Image

โชน โสภณพนิช

กรรมการ

Image

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

กรรมการ

Image

รัฐวุฒิ พานิชชีวะ

กรรมการ