ร่วมงานกับเรา


สถานที่ปฏิบัติงาน : 

1 .นครปฐม 1 อัตรา
2 .ชุมพร 1 อัตรา

ลักษณะงาน :

1. ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
2. คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
3. ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
4. ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
2. เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี
3. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษา java / jsp (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
4. มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. พัฒนาโปรแกรมบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug, Test ระบบงานต่าง ๆ
3. ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4. แก้ปัญหาการใช้งานระบบทั้งทางโทรศัพท์ และบุคคลโดยตรง
สายงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 17 อาคารไทยศรี
126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
02-878-7111
recruitment@thaisri.com